ยี่ห้อ

ภาษาอังกฤษ


n manner
คำอธิบาย: สิ่งที่บอกถึงลักษณะของคนนั้นๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: characteristic , type , habit
ตัวอย่างประโยค: แค่การกระทำก็บอกยี่ห้อเขาแล้วล่ะ
n brand name
คำอธิบาย: เครื่องหมายสำหรับร้านค้าหรือการค้า
หน่วยนับ: ยี่ห้อ
ความหมายเหมือนกับ: ตรา
คำที่เกี่ยวข้อง: trademark , marque , brand
ตัวอย่างประโยค: กล้องที่คุณใช้อยู่นี่ยี่ห้ออะไร