ยิ่งไปกว่านั้น

ภาษาอังกฤษ


conj in addition
คำอธิบาย: นอกเหนือไปจากนั้น
ความหมายเหมือนกับ: นอกจากนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: moreover , besides


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top