ยิ่งใหญ่

ภาษาอังกฤษ


adj great
คำที่เกี่ยวข้อง: superior , mighty , powerful , important
ตัวอย่างประโยค: แม้ว่าไคฟูจะไม่ใช่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีพอควร
v be great
คำที่เกี่ยวข้อง: be superior , be mighty , be powerful , be important
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าเผ่าขณะนั้นมีฐานะเทียบเท่านายอำเภอ ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนขณะนี้