ยินยอม

ภาษาอังกฤษ


v consent
คำอธิบาย: คล้อยตามและยอมให้เป็นเช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ยอม , ตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: agree , assent , approval , allow
คำตรงข้าม: ขัดขวาง , ขัด , ขัดขืน , ปฏิเสธ
ตัวอย่างประโยค: การหย่าร้างจะมีขึ้นได้เมื่อคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม