ยานพาหนะ

ภาษาอังกฤษ


n vehicle
ความหมายเหมือนกับ: ยวดยานพาหนะ , รถรา
คำที่เกี่ยวข้อง: vehicular traffic
n wheeled vehicle
n vehicle