ยั่วโมโห

ภาษาอังกฤษ


v anger
คำอธิบาย: ทำให้โกรธ
ความหมายเหมือนกับ: กวนโทสะ , กวนโมโห , ยั่วยวนกวนประสาท
คำที่เกี่ยวข้อง: stir up anger , incite anger , instigate
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top