ยั่ว

ภาษาอังกฤษ


v provoke
คำอธิบาย: พูดหรือทำให้กำเริบหรือโกรธ
ความหมายเหมือนกับ: ยั่วโมโห , กวนประสาท , กวนใจ , ก่อกวน
คำที่เกี่ยวข้อง: infuriate , irk , irritate , aggravate , annoy , enrage , hassle , incense
ตัวอย่างประโยค: เธอชอบไปยั่วเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธให้จริงๆ แล้วจะมานั่งเสียใจ
v seduce
คำอธิบาย: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ความหมายเหมือนกับ: ยั่วยวน , อ่อย , ยวนยั่ว , เย้ายวน
คำที่เกี่ยวข้อง: entice , beguile , inveigle , lure , mislead , tempt
ตัวอย่างประโยค: แม่คนนั้นยั่วให้เขาตกหลุมรักเธอด้วยสายตาที่หวานเยิ้ม

คำที่มี "ยั่ว" ในคำ


ยั่วโมโห v anger
คำอธิบาย: ทำให้โกรธ
ความหมายเหมือนกับ: กวนโทสะ , กวนโมโห , ยั่วยวนกวนประสาท
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง

ยั่วยุ v incite
คำอธิบาย: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ความหมายเหมือนกับ: ยุ
ตัวอย่างประโยค: พวกอาจารย์มีส่วนยั่วยุให้นักศึกษาท้าทายอำนาจของฝ่ายปกครอง

ยั่วยวนใจ v tempt
คำอธิบาย: ชวนให้เพลิดเพลิน, ชวนให้หลงรัก
ความหมายเหมือนกับ: เย้ายวนใจ , ยั่วใจ , ล่อใจ
ตัวอย่างประโยค: ภาพนางแบบสาวช่างยั่วยวนใจผู้พบเห็นโดยเฉพาะหนุ่มๆ

ยั่วยวน v enrage
คำอธิบาย: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ความหมายเหมือนกับ: ยั่ว , กวนโทสะ
ตัวอย่างประโยค: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน

ยั่วยวน v tempt
คำอธิบาย: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ความหมายเหมือนกับ: ยั่ว
ตัวอย่างประโยค: เธอจงใจโปรยเสน่ห์ยั่วยวนให้ชายหลงใหล

ยั่วยวน v tempt
คำอธิบาย: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ความหมายเหมือนกับ: ยั่ว
ตัวอย่างประโยค: เธอจงใจโปรยเสน่ห์ยั่วยวนให้ชายหลงใหล

ยั่วยวน v enrage
คำอธิบาย: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ความหมายเหมือนกับ: ยั่ว , กวนโทสะ
ตัวอย่างประโยค: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน

ยั่วเย้า v tease
คำอธิบาย: พูดหยอกล้อให้โกรธ
ความหมายเหมือนกับ: เย้า , เย้าแหย่
ตัวอย่างประโยค: บิดามารดาเด็กบางคนมีเหตุผลในการเลี้ยงดู ไม่ชอบยั่วเย้าให้เด็กอารมณ์เสียเสียก่อนจึงสนองตอบความต้องการของเด็ก

ยั่วเล่น v tease
ความหมายเหมือนกับ: หยอกล้อ , หยอก
คำตรงข้าม: เอาจริง

ยั่วยวนกวนประสาท v anger
ความหมายเหมือนกับ: กวนโทสะ , กวนโมโห

ยั่วใจ v tempt
ความหมายเหมือนกับ: เย้ายวนใจ , ล่อใจ

สิ่งยั่วยวน n temptation
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งล่อใจ
ตัวอย่างประโยค: ผมรอดพ้นมาจากสิ่งยั่วยวนได้เพราะความหนักแน่นของจิตใจ

การยั่วยุ n incitement
ความหมายเหมือนกับ: การกระตุ้น , การยุยง , การเร่งเร้า
ตัวอย่างประโยค: ครูควรสอนเรื่องโทษของยาเสพย์ติดให้มากขึ้นเพื่อลดความสนใจในยาเสพย์ติดมิให้เกิดการยั่วยุให้คนอยากรู้อยากทดลอง

ความยั่วยวน n temptation
ความหมายเหมือนกับ: ความยั่วยวนใจ
ตัวอย่างประโยค: การแต่งตัวของหญิงสาวก่อให้เกิดความยั่วยวนต่อสายตาของเพศชาย

สิ่งยั่วยุ n enticement
ตัวอย่างประโยค: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย

สิ่งยั่วยุ n enticement
ตัวอย่างประโยค: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย

ยวนยั่ว v seduce
ความหมายเหมือนกับ: ยั่วยวน , อ่อย , เย้ายวน

ความยั่วยวนใจ n temptationค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top