ยับยั้ง

ภาษาอังกฤษ


v restrain
คำอธิบาย: หยุดไว้, ชะงักไว้
ความหมายเหมือนกับ: ยั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: suppress , hold back
ตัวอย่างประโยค: ถ้าไม่ได้เขายับยั้งข้อผิดพลาด เรื่องก็คงไม่จบง่ายๆ แบบนี้หรอก