ยัน

ภาษาอังกฤษ


prep till
ความหมายเหมือนกับ: จนถึง , กระทั่งถึง , จนกระทั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: until
ตัวอย่างประโยค: วงไพ่เล่นไพ่ตองกันตั้งแต่เช้ายันค่ำ
v insist
ความหมายเหมือนกับ: ยืนยัน
คำที่เกี่ยวข้อง: verify , confirm , attest
ตัวอย่างประโยค: เมื่อต่างฝ่ายต่างยันกันด้วยหลักฐานเช่นนี้ ทำให้การตัดสินคดีเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน
v prop up
ความหมายเหมือนกับ: ค้ำ , พยุง , ดัน
คำที่เกี่ยวข้อง: shore up , sustain , support , back up
ตัวอย่างประโยค: ชายชราใช้ไม้เท้ายันพื้นค่อยๆ พยุงตัวยืนขึ้นด้วยความระมัดระวัง
v face
ความหมายเหมือนกับ: ประจัน , เผชิญ
คำที่เกี่ยวข้อง: confront , be in a stalemate , make a stand against
ตัวอย่างประโยค: กองทัพทั้งสองยันกันอยู่ที่แม่น้ำไรน์