ยัด

ภาษาอังกฤษ


v stuff
คำอธิบาย: บรรจุหรือใส่โดยอัดดันเข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: อัด
คำที่เกี่ยวข้อง: cram , squeeze , press , fill , ram , tuck
ตัวอย่างประโยค: คนร้ายยัดศพหญิงสาวใส่กล่องกระดาษทิ้งไว้ที่บริเวณข้างหมู่บ้าน
v eat
คำอธิบาย: ใช้แทนคำว่า กิน (ใช้ในลักษณะที่ถือว่าไม่สุภาพ)
ความหมายเหมือนกับ: กิน , แดก
คำที่เกี่ยวข้อง: devour , scoff , gobble
ตัวอย่างประโยค: ของกินขนาดนี้แกจะยัดเข้าไปไหวหรือเปล่า

คำที่มี "ยัด" ในคำ


ยัดห่า v eat
คำอธิบาย: กินอย่างตะกละตะกลาม
ความหมายเหมือนกับ: แดก
ตัวอย่างประโยค: มึงยัดห่ากันยังไง มื้อเดียวข้าวหมดกล่อง

ยัดเยียด adv tightly
คำอธิบาย: อย่างแน่น, อย่างแออัดกันแน่น
ความหมายเหมือนกับ: แออัด , แออัดยัดเยียด
ตัวอย่างประโยค: เธอกับสามีและลูกๆ อีก 12 คนอยู่กันอย่างยัดเยียดในบ้านหลังเล็ก

ยัดเยียด v crowd
คำอธิบาย: เบียดกันแน่น, แออัดกันแน่น, ออกันอยู่
ความหมายเหมือนกับ: เยียดยัด , เบียดเสียด
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนยัดเยียดกันอยู่หน้าประตู รอเวลาที่ประตูจะเปิด

ยัดเยียด v press
คำอธิบาย: ขืนหรือแค่นให้โดยผู้รับไม่เต็มใจรับ
ความหมายเหมือนกับ: เยียดยัด
ตัวอย่างประโยค: เซลส์แมนพยายามยัดเยียดใส่หูเขาตลอดเวลาถึงความดีของสินค้า

ยัดไส้ v stuff
ความหมายเหมือนกับ: ใส่ไส้

ยัดเยียดเข้าไป v crowd
ความหมายเหมือนกับ: เบียดเสียดเข้ามา , กรู , ประเดประดัง

ยัดเยียดกัน adj crowded
ความหมายเหมือนกับ: เบียดเสียดกัน , แน่นกัน , อัดแอ , แจจัน

อายัดทรัพย์ v seize
คำอธิบาย: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
ตัวอย่างประโยค: ศาลตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดและสั่งอายัดทรัพย์ของกลางเข้ารัฐแล้ว

ไข่ยัดไส้ n stuffed omelette
ตัวอย่างประโยค: อาหารยอดนิยมของร้านนี้คือ เนื้อผัดกะเพรา ไข่ยัดไส้ ยำวุ้นเส้น และไก่ห่อใบเตย

ยืนหยัด v be steadfast
คำอธิบาย: สู้ไม่ยอมถอย
คำตรงข้าม: ถอย
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ขัดแย้งกับกลุ่ม

อายัด v seize
คำอธิบาย: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้อง
ความหมายเหมือนกับ: กัก
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวมาร์คอสสิ้นอำนาจหลังปกครองมานานถึง 20 ปี และถูกอายัดทรัพย์สินมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์

แออัดยัดเยียด v be crowded
ความหมายเหมือนกับ: แออัด , แน่น , ยัดเยียด
คำตรงข้าม: โล่ง , ว่าง
ตัวอย่างประโยค: ช่วงนี้ห้องสัมมนาแออัดยัดเยียด นักศึกษาและผู้ฟังอื่นๆ ทยอยเข้ามาจนห้องแน่น

แออัดยัดเยียด adj crowded
ความหมายเหมือนกับ: แออัด , แน่น , ยัดเยียด
คำตรงข้าม: โล่ง , ว่าง
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนกำลังหลงใหลกับแสงสีบริเวณเวทีลีลาศ และเวทีประกวดนางงามอันแออัดยัดเยียดในสวนอัมพร

ยัด v on one´s feet
คำอธิบาย: ยืดเหยียดให้ตรง
ความหมายเหมือนกับ: ยืด
ตัวอย่างประโยค: เขานอนฟุบล้มลง เพราะไม่สามารถหยัดกายลุกขึ้นยืนได้

เบียดเสียดเยียดยัด v crowd
คำอธิบาย: เบียดออกันแน่น, แออัดกันแน่น
ความหมายเหมือนกับ: แออัด , เบียดเสียด , แออัดยัดเยียด
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนเบียดเสียดเยียดยัดกันมากในช่วงปลายเดือน โดยเฉพาะเย็นวันศุกร์

ประหยัดเวลา v save time
ความหมายเหมือนกับ: ทุ่นเวลา
ตัวอย่างประโยค: การเดินทางด้วยเครื่องบินช่วยให้เราประหยัดเวลาได้

ประหยัดถ้อยคำ v be taciturn
ความหมายเหมือนกับ: ประหยัดปาก , ประหยัดคำ , ยับยั้ง , ระมัดระวัง
ตัวอย่างประโยค: เธอต้องประหยัดถ้อยคำไว้ หลังจากการถกเถียงกัน

ประหยัด v economize
คำอธิบาย: ใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ
ความหมายเหมือนกับ: ออม , อดออม , มัธยัสถ์ , เขียม
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนต่างทำงานหนักเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวและรู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตข้างหน้า

การยัดเยียด n cramming
คำอธิบาย: การขืนหรือแค่นให้โดยผู้รับไม่เต็มใจรับ
ความหมายเหมือนกับ: การยัด , การเยียดยัด
ตัวอย่างประโยค: การยัดเยียดเงินให้กับเจ้าหน้าที่ภายหลังการกระทำผิดกกหมายถือเป็นการติดสินบนพนักงาน

ความประหยัด n saving
คำอธิบาย: การใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ
ความหมายเหมือนกับ: ความมัธยัสถ์ , ความกระเหม็ดกระแหม่ , ความตระหนี่
คำตรงข้าม: ความสุรุ่ยสุร่าย , ความฟุ่มเฟือย
ตัวอย่างประโยค: ความประหยัดที่ติดตัวเขามาตั้งแต่เด็กทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีในวันนี้

ยัดยืน v fight to the end
คำอธิบาย: สู้ไม่ยอมถอย
ความหมายเหมือนกับ: ยืนหยัด
คำตรงข้าม: ล่าถอย , ล้มเลิก
ตัวอย่างประโยค: กองทัพฝรั่งเศสยืนหยัดต่อสู้รักษาเมืองแวร์เดิง

เบียดเสียดยัดเยียด v crowd around (round)
ความหมายเหมือนกับ: แน่น , คับคั่ง

ความยัดเยียด n crowed
ความหมายเหมือนกับ: การเบียดเสียด , ความแน่น

เบียดเสียดยัดเยียด adv crowdedly
ความหมายเหมือนกับ: แออัด

ประหยัดปาก v be taciturn
ความหมายเหมือนกับ: ประหยัดคำ , ยับยั้ง , ระมัดระวัง

ประหยัดคำ v be taciturn
ความหมายเหมือนกับ: ประหยัดปาก , ยับยั้ง , ระมัดระวัง

การประหยัด n saving
ความหมายเหมือนกับ: การเก็บ , การสะสม

การประหยัด n saving
ความหมายเหมือนกับ: การเก็บ , การสะสม

การยัด n cramming
ความหมายเหมือนกับ: การเยียดยัด

การเยียดยัด n cramming
ความหมายเหมือนกับ: การยัด

ประหยัดเงิน v economize

เยียดยัด v crowd
ความหมายเหมือนกับ: เบียดเสียด

เยียดยัด v pressค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top