ยอมแพ้

ภาษาอังกฤษ


v surrender
ความหมายเหมือนกับ: ยอม , จำนน , ยอมยกธงขาว
คำที่เกี่ยวข้อง: capitulate , give in , yield , give up
ตัวอย่างประโยค: มีคนไข้ของเราหลายคนพบทุกข์แล้วยอมแพ้จนถึงกับฆ่าตัวตาย