ยอมรับผิด

ภาษาอังกฤษ


v confess
คำอธิบาย: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
ความหมายเหมือนกับ: รับผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: admit/acknowledge one´s mistake
คำตรงข้าม: ปฏิเสธ
ตัวอย่างประโยค: เขายอมรับผิดว่าเขาได้ให้ข่าวนี้แก่ผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top