ยอดเยี่ยม

ภาษาอังกฤษ


adj superb
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เยี่ยมยอด , ดีเลิศ , ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: excellent , marvellous , perfect , best
ตัวอย่างประโยค: ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสถานที่ที่มีภูมิภาพงดงามยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศจีน
adv superbly
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เยี่ยมยอด , ดีเลิศ , ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: excellently , best , marvellously , perfectly
ตัวอย่างประโยค: ประเทศเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้อย่างยอดเยี่ยม