ยอดเยี่ยม

ภาษาอังกฤษ


adj superb
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เยี่ยมยอด , ดีเลิศ , ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: excellent , marvellous , perfect , best
ตัวอย่างประโยค: ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสถานที่ที่มีภูมิภาพงดงามยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศจีน
adv superbly
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เยี่ยมยอด , ดีเลิศ , ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: excellently , best , marvellously , perfectly
ตัวอย่างประโยค: ประเทศเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้อย่างยอดเยี่ยม

คำที่มี "ยอดเยี่ยม" ในคำ


ชั้นยอดเยี่ยม adj top grade
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเยี่ยม , ชั้นเลิศ

ความยอดเยี่ยม n superbness
ความหมายเหมือนกับ: ความดีเยี่ยม , ความเป็นเลิศ

อย่างยอดเยี่ยม adj good quality

อย่างยอดเยี่ยม adv well

ชั้นยอดเยี่ยม adj top grade
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเยี่ยม , ชั้นยอด

อย่างยอดเยี่ยม adv well

อย่างยอดเยี่ยม adj good qualityค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top