ยศ

ภาษาอังกฤษ


n rank
คำอธิบาย: เครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคล
ความหมายเหมือนกับ: ตำแหน่ง , ฐานะ , ขั้น , ฐานันดร
คำที่เกี่ยวข้อง: title
ตัวอย่างประโยค: เขามียศเป็นถึงพลโท ใครๆ ก็กลัวเกรงเขาทั้งนั้น