ยวดยานพาหนะ

ภาษาอังกฤษ


n vehicle
ความหมายเหมือนกับ: ยานพาหนะ , รถรา
คำที่เกี่ยวข้อง: vehicular traffic