ยกโทษ

ภาษาอังกฤษ


v forgive
คำอธิบาย: ไม่เอาโทษ
ความหมายเหมือนกับ: ให้อภัย
คำที่เกี่ยวข้อง: pardon , let off , excuse , condone , remit , relent , exculpate
ตัวอย่างประโยค: หล่อนยกโทษให้เขา

คำที่มี "ยกโทษ" ในคำ


ยกโทษให้ v forgive
ความหมายเหมือนกับ: ยกโทษ
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ยกโทษให้เสมอแม้ว่าลูกจะทำผิดมากมายเท่าใด

การยกโทษ n forgiveness

การยกโทษ n forgiving
ความหมายเหมือนกับ: การให้อภัย , การอโหสิค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top