ม.ปลาย

ภาษาอังกฤษ


n high school education
ความหมายเหมือนกับ: มัธยมปลาย
คำตรงข้าม: มัธยมศึกษาตอนต้น
n senior high school
ความหมายเหมือนกับ: มัธยมศึกษาตอนปลาย , มัธยมปลาย
คำตรงข้าม: มัธยมศึกษาตอนต้น , ม.ต้น , มัธยมต้น , มัธยมตอนต้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top