ม้านั่ง

ภาษาอังกฤษ


n bench
คำอธิบาย: ตั่งเครื่องรองนั่ง มีหรือไม่มีขาก็ได้ ไม่มีพนัก มักกว้างกว่าม้า
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: stool
ตัวอย่างประโยค: เขามองหาม้านั่งข้างทางเดินแต่ไม่มีม้านั่งแห่งไหนว่าง
n bench
คำอธิบาย: ตั่งเครื่องรองนั่ง มีหรือไม่มีขาก็ได้ ไม่มีพนัก มักกว้างกว่าม้า
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: stool
ตัวอย่างประโยค: เขามองหาม้านั่งข้างทางเดินแต่ไม่มีม้านั่งแห่งไหนว่าง