มโหฬาร

ภาษาอังกฤษ


adv grandly
คำอธิบาย: อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่โต , โอฬาร
คำที่เกี่ยวข้อง: greatly , elegantly
ตัวอย่างประโยค: จีนจัดเอเชี่ยนเกมส์ได้อย่างมโหฬารตระการตาผู้ชมทั่วโลก
adj vast
คำอธิบาย: ที่มีความยิ่งใหญโอ่โถง, ที่กว้างใหญ่ไพศาล
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่โต , โอ่โถง , มหึมา , โอฬาร
คำที่เกี่ยวข้อง: grand , spacious , magnificent , enormous , gigantic , great , huge , immense
ตัวอย่างประโยค: คนรวยบางคนมีความทุกข์ในคฤหาสน์อันมโหฬารของเขา
v be huge
คำอธิบาย: มีความยิ่งใหญโอ่โถง, กว้างใหญ่ไพศาล
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่โต , โอ่โถง , มหึมา , โอฬาร
คำที่เกี่ยวข้อง: be vast , be spacious , be magnificent , be enormous , be gigantic , be great , be huge , be immense
ตัวอย่างประโยค: หอประชุมใหม่มโหฬารน่าดูน่าชมมาก