มูลค่า

ภาษาอังกฤษ


n price
คำอธิบาย: ค่าของสิ่งของ, ราคาของสิ่งของ
ความหมายเหมือนกับ: ค่า , ราคา
คำที่เกี่ยวข้อง: value , cost
ตัวอย่างประโยค: เฉพาะปี 2533 เพียงปีเดียว สินค้าที่ลักลอบส่งเข้าไปในจีนมีมูลค่าถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 52,000 ล้านบาท