มุมมอง

ภาษาอังกฤษ


n view point
คำอธิบาย: ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆซึ่งแต่ละคนมีต่างกัน
หน่วยนับ: มุมมอง
ความหมายเหมือนกับ: ข้อคิดเห็น , แง่มุม , ความคิดเห็น , แง่คิด , ทัศนคติ , ทรรศนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: angle , aspect , point of view
ตัวอย่างประโยค: แม้เวลาผ่านมากว่า 2 ทศวรรษแล้วก็ตามแต่มุมมองของท่านยังร่วมสมัยอยู่ไม่น้อย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top