มืดมัว

ภาษาอังกฤษ


v dim
คำอธิบาย: มีแสงน้อย
ความหมายเหมือนกับ: ขมุกขมัว , มัวซัว , ครึ้ม , มืดครึ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: overcast , blur , cloud , obscure
คำตรงข้าม: สว่างไสว , ชัดแจ้ง , สดใส
ตัวอย่างประโยค: ท้องฟ้ามืดมัวเพราะฝนกำลังจะตก