มึนหัว

ภาษาอังกฤษ


v be giddy
ความหมายเหมือนกับ: งุนงง , งงงัน , สับสน , มึน
คำที่เกี่ยวข้อง: be stupefied , be stunned , be dazed , be confused
v feel dizzy
ความหมายเหมือนกับ: วิงเวียน
คำที่เกี่ยวข้อง: feel giddy