มีอาชีพ

ภาษาอังกฤษ


v earn a living
ความหมายเหมือนกับ: เลี้ยงชีพ , ยังชีพ , ดำรงชีพ
คำที่เกี่ยวข้อง: make a living