มีอัธยาศัย

ภาษาอังกฤษ


v have a disposition
คำอธิบาย: มีนิสัยใจคอที่เข้ากับผู้อื่นได้ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: give someone a warm reception
ตัวอย่างประโยค: เขามีอัธยาศัยต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน