มีราคา

ภาษาอังกฤษ


adj expensive
คำอธิบาย: ที่มีมูลค่ามาก
ความหมายเหมือนกับ: แพง
คำที่เกี่ยวข้อง: costly , dear , high-priced , exorbitant , lavish , overpriced , steep
ตัวอย่างประโยค: พวกดารามักใส่เสื้อผ้ามีราคากันทั้งนั้นแหละ
v be valuable
คำอธิบาย: มีมูลค่าของสิ่งของที่คิดเป็นเงินตรา
ความหมายเหมือนกับ: มีค่า
คำที่เกี่ยวข้อง: be precious
ตัวอย่างประโยค: ของตกแต่งในห้องนี้มีราคาอยู่ในหลักพันขึ้นไปทุกชิ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top