มีผลต่อ

ภาษาอังกฤษ


v affect
คำที่เกี่ยวข้อง: have an effect on
ตัวอย่างประโยค: คำสั่งสอนหรือลัทธิความเชื่อ มีผลต่อชีวิตคนเป็นจำนวนมาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top