มิฉะนั้น

ภาษาอังกฤษ


conj otherwise
ความหมายเหมือนกับ: ถ้าอย่างนั้น , ถ้าเช่นนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: or else , if not , in other ways