มารยาท

ภาษาอังกฤษ


n manners
คำอธิบาย: กิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อย
ความหมายเหมือนกับ: มรรยาท
คำที่เกี่ยวข้อง: ethics
ตัวอย่างประโยค: ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ทำให้นายต้องลำบากใจเพราะคำพูดของผม

คำที่มี "มารยาท" ในคำ


ตามมารยาท adv as a matter of courtesy
คำอธิบาย: อย่างที่ควรปฎิบัติซึ่งถือว่าเหมาะสม ดีงาม
ความหมายเหมือนกับ: โดยมารยาท
ตัวอย่างประโยค: เขาก็คงทำไปตามมารยาทอย่างนั้นเอง คงไม่ได้สนใจเธออย่างที่เธอคิดหรอก

เสียมารยาท v misbehave
คำอธิบาย: แสดงมารยาทไม่ดี
ตัวอย่างประโยค: ฉันถือว่าคุณเสียมารยาทมากในการทวงหนี้ยามค่ำคืน

กิริยามารยาท n manners
ความหมายเหมือนกับ: มารยาท , มรรยาท , กิริยา
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนหน้าตาดีแต่งตัวดีมีริยามารยาทดีไม่มีอะไรน่ารังเกียจ

โดยมารยาท adv in accordance with etiquette
ความหมายเหมือนกับ: ตามมารยาท
ตัวอย่างประโยค: ผู้น้อยต้องเดินตามผู้ใหญ่โดยมารยาท

การล่วงมารยาท n impoliteness
ความหมายเหมือนกับ: ความประพฤติชั่ว , การละเมิดประเพณีค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top