มารยาท

ภาษาอังกฤษ


n manners
คำอธิบาย: กิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อย
ความหมายเหมือนกับ: มรรยาท
คำที่เกี่ยวข้อง: ethics
ตัวอย่างประโยค: ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ทำให้นายต้องลำบากใจเพราะคำพูดของผม