มารยา

ภาษาอังกฤษ


n artifice
ความหมายเหมือนกับ: การลวง , การแสร้งทำ , เล่ห์กล , เล่ห์กระเท่ , มารยาสาไถย
คำที่เกี่ยวข้อง: deceit , trick , artifice , wile , pretence , deception , craft , stratagem
ตัวอย่างประโยค: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด
n artifice
ความหมายเหมือนกับ: การลวง , การแสร้งทำ , เล่ห์กล , เล่ห์กระเท่ , มารยาสาไถย
คำที่เกี่ยวข้อง: deceit , trick , artifice , wile , pretence , deception , craft , stratagem
ตัวอย่างประโยค: อย่าไปหลงมารยาของหล่อนเป็นอันขาด

คำที่มี "มารยา" ในคำ


มารยา n manners
คำอธิบาย: กิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อย
ความหมายเหมือนกับ: มรรยาท
ตัวอย่างประโยค: ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ทำให้นายต้องลำบากใจเพราะคำพูดของผม

มารยาสาไถย n artifice
ความหมายเหมือนกับ: การลวง , การแสร้งทำ , เล่ห์กล , เล่ห์กระเท่

มารยาสาไถย n artifice
ความหมายเหมือนกับ: การลวง , การแสร้งทำ , เล่ห์กล , เล่ห์กระเท่

ตามมารยา adv as a matter of courtesy
คำอธิบาย: อย่างที่ควรปฎิบัติซึ่งถือว่าเหมาะสม ดีงาม
ความหมายเหมือนกับ: โดยมารยาท
ตัวอย่างประโยค: เขาก็คงทำไปตามมารยาทอย่างนั้นเอง คงไม่ได้สนใจเธออย่างที่เธอคิดหรอก

กลมารยา n trick
คำอธิบาย: เล่ห์เหลี่ยมมารยา
ความหมายเหมือนกับ: มารยา , เล่ห์เหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค: เธอใช้กลมารยาทุกอย่างเพื่อยั่วยวนเขา

ไร้มารยา adj honest

เสียมารยา v misbehave
คำอธิบาย: แสดงมารยาทไม่ดี
ตัวอย่างประโยค: ฉันถือว่าคุณเสียมารยาทมากในการทวงหนี้ยามค่ำคืน

กิริยามารยา n manners
ความหมายเหมือนกับ: มารยาท , มรรยาท , กิริยา
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนหน้าตาดีแต่งตัวดีมีริยามารยาทดีไม่มีอะไรน่ารังเกียจ

โดยมารยา adv in accordance with etiquette
ความหมายเหมือนกับ: ตามมารยาท
ตัวอย่างประโยค: ผู้น้อยต้องเดินตามผู้ใหญ่โดยมารยาท

เจ้ามารยา adj tricky
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าเล่ห์ , เจ้ากล

คนเจ้ามารยา n deceitful person
ความหมายเหมือนกับ: คนเจ้าเล่ห์ , ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม

เจ้ามารยา n deceitful person
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าเล่ห์ , ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม , คนเล่นกล

การล่วงมารยา n impoliteness
ความหมายเหมือนกับ: ความประพฤติชั่ว , การละเมิดประเพณีค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top