มารดา

ภาษาอังกฤษ


n mother
หน่วยนับ: คน, ท่าน
ความหมายเหมือนกับ: แม่ , คุณแม่ , มาตุรงค์ , มาตุเรศ , มารดร , มาดา , มาตา , ชนนี , มาตุ
คำตรงข้าม: บิดา
ตัวอย่างประโยค: เด็กมักชอบไปปรึกษาปัญหากับเพื่อนมากกว่าปรึกษาบิดามารดาหรือครูอาจารย์
n mother
หน่วยนับ: คน, ท่าน
ความหมายเหมือนกับ: แม่ , คุณแม่ , มาตุรงค์ , มาตุเรศ , มารดร , มาดา , มาตา , ชนนี , มาตุ
คำตรงข้าม: บิดา
ตัวอย่างประโยค: เด็กมักชอบไปปรึกษาปัญหากับเพื่อนมากกว่าปรึกษาบิดามารดาหรือครูอาจารย์