มาถึง

ภาษาอังกฤษ


v reach at
คำที่เกี่ยวข้อง: arrive at
ตัวอย่างประโยค: ผมมาถึงก่อนเวลาประมาณ 15 นาที