มาถึง

ภาษาอังกฤษ


v reach at
คำที่เกี่ยวข้อง: arrive at
ตัวอย่างประโยค: ผมมาถึงก่อนเวลาประมาณ 15 นาที


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top