มาตรา

ภาษาอังกฤษ


n section
คำอธิบาย: บทบัญญัติในกฎหมายที่แบ่งออกเป็นข้อๆ โดยมีเลขกำกับเรียงตามลำดับ
หน่วยนับ: มาตรา
ความหมายเหมือนกับ: ข้อกำหนด , หลักกำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: code , article , clause , provision
ตัวอย่างประโยค: มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าฉบับปี 2531 นั้น เป็นการแก้ไขมาตรา 301 ในกฎหมายการค้าฉบับปี 2517
n system
คำอธิบาย: หลักกำหนดการวัดต่างๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: unit , standard
ตัวอย่างประโยค: หน่วยวัดระยะทางต่างๆ เหล่านี้จะต้องทอนลงมาเป็นมาตราเมตริก
n text
คำอธิบาย: แม่บทแจกลูก
หน่วยนับ: มาตรา
ตัวอย่างประโยค: ในแบบเรียนโบราณมีการนำตัวสะกดมาตราต่างๆ มาผูกเป็นกลอนเพื่อให้เด็กท่องจำ

คำที่มี "มาตรา" ในคำ


มาตราส่วน n scale
คำอธิบาย: อัตราส่วนระหว่างระยะห่างในแผนที่หรือภาพเป็นต้น กับระยะห่างจริง หรือกับระยะห่างบนแผนที่หรือภาพอื่น
ความหมายเหมือนกับ: อัตราส่วน
ตัวอย่างประโยค: แผนที่ฉบับนี้ใช้มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000

มาตราส่วน n scale
คำอธิบาย: อัตราส่วนระหว่างระยะห่างในแผนที่หรือภาพเป็นต้น กับระยะห่างจริง หรือกับระยะห่างบนแผนที่หรือภาพอื่น
ความหมายเหมือนกับ: อัตราส่วน
ตัวอย่างประโยค: แผนที่ฉบับนี้ใช้มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000

สุมาตรา n Sumatra
คำอธิบาย: ชื่อเกาะๆ หนึ่งอยู่ใกล้ๆ กับสิงคโปร์
ความหมายเหมือนกับ: เกะสุมาตรา
ตัวอย่างประโยค: กองถ่ายละครปักหลักถ่ายทำอยู่ที่สุมาตรามากว่า 2 อาทิตย์แล้ว

อนุมาตรา n subsection
คำอธิบาย: ข้อย่อยของมาตราในกฎหมายที่มีเลขกำกับอยู่ในวงเล็บ
หน่วยนับ: อนุมาตรา
ตัวอย่างประโยค: มาตราที่ 11 ยังมีอนุมาตราอีกหลายอนุมาตรา

เกะสุมาตรา n Sumatraค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top