มากมาย

ภาษาอังกฤษ


adv plentifully
ความหมายเหมือนกับ: มาก , มากมายก่ายกอง , ล้นหลาม
คำที่เกี่ยวข้อง: abundantly
คำตรงข้าม: เล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค: ในยุคปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้อย่างมากมาย
adj various
คำอธิบาย: ที่มีหลายอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: นานัปการ , หลากหลาย , นานาประการ
คำที่เกี่ยวข้อง: several , a lot of , many , diversified , miscellaneous , numerous
คำตรงข้าม: เล็กน้อย , นิดหน่อย , น้อย