มากมาย

ภาษาอังกฤษ


adv plentifully
ความหมายเหมือนกับ: มาก , มากมายก่ายกอง , ล้นหลาม
คำที่เกี่ยวข้อง: abundantly
คำตรงข้าม: เล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค: ในยุคปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้อย่างมากมาย
adj various
คำอธิบาย: ที่มีหลายอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: นานัปการ , หลากหลาย , นานาประการ
คำที่เกี่ยวข้อง: several , a lot of , many , diversified , miscellaneous , numerous
คำตรงข้าม: เล็กน้อย , นิดหน่อย , น้อย

คำที่มี "มากมาย" ในคำ


มากมายก่ายกอง adv enormously
ความหมายเหมือนกับ: ล้นหลาม , เยอะแยะ , มากมาย
คำตรงข้าม: ขาดแคลน , น้อย
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่ได้ปรารถนาว่าจะรวยหรือมีอะไรมากมายก่ายกอง

อย่างมากมาย adv very much
ความหมายเหมือนกับ: อย่างมาก
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคนเราไม่ต้องนอน พฤติกรรมของมนุษย์ในโลกคงเปลี่ยนไปอย่างมากมาย

ความมากมาย n fertility
ความหมายเหมือนกับ: ความบริบูรณ์ , ความสมบูรณ์
คำตรงข้าม: ความขาดแคลน

อย่างมากมายมหาศาล adv largely

อย่างมากมายมหาศาล adv largelyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top