มาก

ภาษาอังกฤษ


adv abundantly
คำอธิบาย: มีปริมาณ สภาพ หรือการกระทำในระดับสูง
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย , มากหลาย , เด , ถม , อนันต์ , เยอะ , เยอะแยะ
คำที่เกี่ยวข้อง: plentifully , profusely
คำตรงข้าม: น้อย
ตัวอย่างประโยค: สัตว์และมนุษย์ไม่มีอะไรแตกต่างกันมาก
adv very much
คำอธิบาย: มีปริมาณสูง
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย , หลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: much , many , a lot of , a lot , very
คำตรงข้าม: น้อย
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก

คำที่มี "มาก" ในคำ


มากยิ่งขึ้น adv more and more
คำอธิบาย: มากขึ้นกว่าเดิม
คำตรงข้าม: ลดน้อยลง , ลดลง
ตัวอย่างประโยค: ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของซีดีนี้เอง ทำให้คุณได้รับอรรถรสแห่งเสียงเพลงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

มากกว่า adv more than
คำตรงข้าม: น้อยกว่า
ตัวอย่างประโยค: ทำไมนิยายของโก้วเล้งจึงโด่งดังในไทยมากกว่าของกิมย้ง

มากขึ้น adv more and more
ความหมายเหมือนกับ: เยอะขึ้น
คำตรงข้าม: น้อยลง
ตัวอย่างประโยค: จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดมีมากขึ้น

มากเกินไป adv overabundantly
คำตรงข้าม: น้อยเกินไป
ตัวอย่างประโยค: กรุงเทพฯ ตอนนี้มีประชากรมากเกินไป

มากขึ้น v increase
ความหมายเหมือนกับ: เยอะขึ้น , เพิ่มขึ้น
คำตรงข้าม: น้อยลง
ตัวอย่างประโยค: จำนวนคนที่อยู่ในห้องประชุมมากขึ้นเรื่อยๆ

มากหลาย adv too many
คำอธิบาย: อย่างมากมายล้นเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย , หลาย , มาก
ตัวอย่างประโยค: ในโลกนี้มีผู้คนอีกมากหลายที่ต้องทนอดทนหิวโหย

มากมาย adv plentifully
ความหมายเหมือนกับ: มาก , มากมายก่ายกอง , ล้นหลาม
คำตรงข้าม: เล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค: ในยุคปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้อย่างมากมาย

มากมาย adj various
คำอธิบาย: ที่มีหลายอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: นานัปการ , หลากหลาย , นานาประการ
คำตรงข้าม: เล็กน้อย , นิดหน่อย , น้อย

มากความ v intensify
ความหมายเหมือนกับ: มากเรื่อง , มากเรื่องมากความ
ตัวอย่างประโยค: หากเขามีเรื่องกลุ้มใจไม่อยากพูด ไม่อยากเล่า คุณก็อย่าไปเซ้าซี้ให้มากความ

มากหน้าหลายตา adj various people
ความหมายเหมือนกับ: หลากหลาย , มากมาย
ตัวอย่างประโยค: ฉันได้พบคนมากหน้าหลายตาในงานสัมนา

มากมายก่ายกอง adv enormously
ความหมายเหมือนกับ: ล้นหลาม , เยอะแยะ , มากมาย
คำตรงข้าม: ขาดแคลน , น้อย
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่ได้ปรารถนาว่าจะรวยหรือมีอะไรมากมายก่ายกอง

มากขึ้นไป adv increasingly

มากยิ่ง v be critical
ความหมายเหมือนกับ: ยิ่งนัก , นักหนา

มากยิ่ง adv extremely
ความหมายเหมือนกับ: ยิ่งนัก , นักหนา

มากเกิน adv exceedingly

มากโข adv very
ความหมายเหมือนกับ: มาก

มากเกิน adj surplus
ความหมายเหมือนกับ: เกิน

มากพอ conj too…to
ความหมายเหมือนกับ: ได้ขนาด , เต็มที่

มากหลาย เกลื่อนกลาด adv plentifully
ความหมายเหมือนกับ: ดาษดื่น , เนืองนอง , มากมาย

มากพอ v be ...enough

มากเรื่อง v intensify
ความหมายเหมือนกับ: มากเรื่องมากความ

มากเรื่องมากความ v intensify
ความหมายเหมือนกับ: มากเรื่อง

มากเกิน v be ample
ความหมายเหมือนกับ: เกินพอ

มากเกิน adj ample
ความหมายเหมือนกับ: เกินพอ

มากเกิน adv amply
ความหมายเหมือนกับ: เกินพอ , มากมาย

มากที่สุด adv extremely
ความหมายเหมือนกับ: มาก

มากไป adv extremely
ความหมายเหมือนกับ: เกินไป , ยิ่ง , เต็มที่
คำตรงข้าม: น้อยไป

งานประติมากรรม n sculpture
คำอธิบาย: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
ตัวอย่างประโยค: พระประธานนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของโบสถ์ดังนั้นงาน ประติมากรรมซึ่งประกอบด้วยการปั้นและสร้างพระประธานในโบสถ์จึงถือเป็นงานที่ สำคัญที่สุดในการสร้างโบสถ์

ท่ามาก v hesitate
คำอธิบาย: ทำกระบิดกระบวน
ความหมายเหมือนกับ: กระบิดกระบวน
ตัวอย่างประโยค: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด

คะแนนเสียงข้างมาก n majority vote
คำอธิบาย: คะแนนเสียงที่มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ลงคะแนนเสียง
หน่วยนับ: คะแนน
ความหมายเหมือนกับ: เสียงส่วนใหญ่
คำตรงข้าม: คะแนนเสียงข้างน้อย , เสียงส่วนน้อย

ปริมาณมาก n a large amount
ความหมายเหมือนกับ: จำนวนมาก
คำตรงข้าม: ปริมาณน้อย , จำนวนน้อย
ตัวอย่างประโยค: ปลาสวยงามที่อเมริกานิยมนำเข้าส่วนใหญ่เป็นปลาที่มีขนาดเล็ก คุณภาพไม่สูงมากนัก ราคาต่ำ ปริมาณมาก

อย่างมากมาย adv very much
ความหมายเหมือนกับ: อย่างมาก
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคนเราไม่ต้องนอน พฤติกรรมของมนุษย์ในโลกคงเปลี่ยนไปอย่างมากมาย

ดีมาก adj excellent
คำอธิบาย: ที่มีความสามารถมาก, ที่ทำได้ดีเยี่ยม
ความหมายเหมือนกับ: ดีเยี่ยม , ดีเลิศ
ตัวอย่างประโยค: แฟนเขานิสัยดีมากแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆ ของเขาได้ทุกคน

ข้างมาก adj majority
คำตรงข้าม: ข้างน้อย
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลชุดปัจจุบันมีเสียงข้างมากในสภา จัดได้ว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทางการเมืองรัฐบาลหนึ่ง

ประติมากรรม n sculpture
คำอธิบาย: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
ตัวอย่างประโยค: ชาวกรีกมีความชำนาญในการหล่อสร้างประติมากรรมรูปเทพเจ้าต่างๆ

ผู้ลากมากดี n elite
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ดี , ผู้มีสกุลสูง , ผู้ดีมีสกุล
คำตรงข้าม: ไพร่
ตัวอย่างประโยค: ท่าทางของหล่อนสง่าราวกับเป็นพวกผู้ลากมากดี

เพิ่มมากขึ้น v increase
ความหมายเหมือนกับ: มากขึ้น
คำตรงข้าม: ลดน้อยลง
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

เพิ่มมากขึ้น adv more and more
ความหมายเหมือนกับ: มากขึ้น
คำตรงข้าม: ลดน้อยลง
ตัวอย่างประโยค: พนักงานต่างบ่นว่าเครื่องที่ซื้อมาไม่พอใช้ ต้องซื้อเพิ่มมากขึ้น

โลภมาก adj greedy
คำอธิบาย: ที่อยากได้ไม่รู้จักพอ
ตัวอย่างประโยค: สำหรับคนที่โลภมาก เงินเท่านี้ถือว่านิดหน่อยเท่านั้น

โลภมาก v be greedy
คำอธิบาย: อยากได้ไม่รู้จักพอ
ความหมายเหมือนกับ: โลภโมโทสัน
ตัวอย่างประโยค: เขายังอดโลภมากไม่ได้ ทั้งๆ ที่รวยล้นฟ้า

ส่วนมาก adv mostly
คำอธิบาย: คำที่ใช้แสดงเหตุการณ์ข้างมาก
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนใหญ่ , โดยมาก
คำตรงข้าม: ส่วนน้อย
ตัวอย่างประโยค: เนื้อหาที่อาจารย์บรรยายเป็นการแปลจากตำราฝรั่งเป็นส่วนมาก

มักมาก v be greedy
คำอธิบาย: ต้องการมาก, ปรารถนามาก
ความหมายเหมือนกับ: โลภ , โลภมาก
คำตรงข้าม: มักน้อย
ตัวอย่างประโยค: เขามักมากในทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัว

มักมาก adv greedily
คำอธิบาย: ที่ต้องการมาก, ปรารถนามาก
ความหมายเหมือนกับ: โลภ , โลภมาก
คำตรงข้าม: มักน้อย
ตัวอย่างประโยค: เขาทำสิ่งต่างๆ อย่างมักมาก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา

มักมาก adj greedy
คำอธิบาย: เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก
ความหมายเหมือนกับ: โลภ , โลภมาก
คำตรงข้าม: มักน้อย
ตัวอย่างประโยค: คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข

เป็นเอามาก v be serious
คำอธิบาย: มีอาการหนักมาก
ความหมายเหมือนกับ: รุนแรง
ตัวอย่างประโยค: อาการอกหักของเขาดูท่าจะเป็นเอามากถึงขั้นกินข้าวไม่ลงเลย

ดีมาก adv very well
คำอธิบาย: อย่างมีความสามารถมาก, อย่างดีเยี่ยม
ความหมายเหมือนกับ: ดีเยี่ยม , ดีเลิศ , ยอดเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานนี้ได้ดีมาก เจ้านายเลยให้รางวัลพิเศษ

คนพูดมาก n big mouth
ตัวอย่างประโยค: คนพูดมากเป็นคนน่ารำคาญ มักไม่มีใครอยากพูดด้วย

กี่มากน้อย adv how many
ความหมายเหมือนกับ: เท่าไร
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่ได้แก่กว่าเมื่อวานนี้ หรือเมื่อปีที่แล้วกี่มากน้อย

ข้าวยากหมากแพง n dearth
คำอธิบาย: ภาวะหรือสถานการณ์ที่กำลังขาดแคลนอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: ทุพภิกขภัย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นก็มักจะเกิดข้าวยากหมากแพงตามมา

ขันหมาก n tray of gifts (from the groom to the bride´s family)
คำอธิบาย: ขันใส่หมากพลู ใช้สำหรับพิธีหมั้นหรือแต่งงาน
ตัวอย่างประโยค: ญาติๆ ฝ่ายชายแห่ขันหมากไปยังบ้านเจ้าสาว

คิดมาก v think over
คำอธิบาย: คิดเกินกว่าเหตุ, รู้สึกสะเทือนใจง่าย
ตัวอย่างประโยค: เธออย่าคิดมากไปเลย ผู้จัดการไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิเธอหรอก

คำมากพยางค์ n polysyllable
คำอธิบาย: คำเดียวมีหลายพยางค์ โดยเอาคำหลายๆ คำมาต่อกัน
ตัวอย่างประโยค: ภาษาเม็กซิโกเป็นภาษาคำมากพยางค์

ปากมาก adj loquacious
คำอธิบาย: พูดขยายเรื่องเล็กน้อยให้มากออกไป
ตัวอย่างประโยค: การจะทวงหนี้ให้ถูกคนต้องรู้รูปพรรณของลูกหนี้ เช่น เป็นคนปากมาก พุงยื่น หัวล้าน ขาเป๋ เป็นต้น

ผู้รับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมา
ตัวอย่างประโยค: ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเร่งงานให้เสร็จทันเวลา

ฝ่ายข้างมาก n majority
หน่วยนับ: ฝ่าย
ความหมายเหมือนกับ: เสียงข้างมาก
ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะมีเสียงสนับสนุนฝ่ายข้างมากในสภา

พุทธปฏิมาก n image of Buddha
คำอธิบาย: รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป
ความหมายเหมือนกับ: พุทธปฏิมา , พระพุทธรูป

พูดมาก v be talkative
คำอธิบาย: อาการที่พูดไม่หยุดหรือพูดไร้สาระในเรื่องนั้น
ความหมายเหมือนกับ: จ้อ , พูดพร่ำ , พูดพล่าม , พูดเป็นต่อยหอย , พูดน้ำไหลไฟดับ
ตัวอย่างประโยค: เขาพูดมากเกินไปจนพวกเราทุกคนเริ่มรู้สึกหมั่นไส้ขึ้นมา

แป้งข้าวหมาก n yeast
คำอธิบาย: แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำข้าวหมาก
หน่วยนับ: ก้อน
ความหมายเหมือนกับ: แป้งข้าวหมัก
ตัวอย่างประโยค: คนสมัยก่อนใช้แป้งข้าวหมากผสมให้ขนมฟูขึ้น

ม้าหมากรุก n knight
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ม้า
ตัวอย่างประโยค: การแข่งขันหมากรุกจะดำเนินไปไม่ได้หากขาดม้าหมากรุก

อย่างมาก adv extremely
ความหมายเหมือนกับ: อย่างเต็มที่
คำตรงข้าม: เล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค: เขาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่

เป็นอันมาก adv greatly
คำอธิบาย: อย่างมากมาย
ความหมายเหมือนกับ: เป็นอย่างมาก , มากมาย
ตัวอย่างประโยค: ขั้นตอนการลบโปรแกรมแบบเก่าทำให้สิ้นเปลืองเวลาเป็นอันมาก น่าจะคิดหาวิธีใหม่ได้แล้ว

แป้งข้าวหมาก n yeast
คำอธิบาย: แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำข้าวหมาก
หน่วยนับ: ก้อน
ความหมายเหมือนกับ: แป้งข้าวหมัก
ตัวอย่างประโยค: คนสมัยก่อนใช้แป้งข้าวหมากผสมให้ขนมฟูขึ้น

ม้าหมากรุก n knight
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ม้า
ตัวอย่างประโยค: การแข่งขันหมากรุกจะดำเนินไปไม่ได้หากขาดม้าหมากรุก

เสียงส่วนมาก n majority
ความหมายเหมือนกับ: เสียงข้างมาก , เสียงส่วนใหญ่
คำตรงข้าม: เสียงส่วนน้อย , เสียงข้างน้อย
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดและได้รับความไว้วางใจจากเสียงส่วน มากของผู้แสดงความคิดเห็นสมควรได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นอธิการบดี

มากเก็บ n jackstones
คำอธิบาย: การเล่นของเด็ก ใช้เม็ดกรวดหรือลูกไม้ โยนแล้วเก็บ
หน่วยนับ: ตา
ตัวอย่างประโยค: หมากเก็บผู้เล่นหมากเก็บมีจำนวน 2 คนขึ้นไป ผู้เล่นแต่ละคนมีเม็ดหินเรียกว่า “หมาก” คนละ 5 เม็ด

มากดิบ n raw betel nut
คำอธิบาย: ผลหมากที่เก็บมาสดๆ จากต้น ยังไม่แก่
หน่วยนับ: ผล, ทะลาย
คำตรงข้าม: หมากสง , หมากสุก
ตัวอย่างประโยค: หมากดิบ หมากแห้ง ยายก็กินได้อร่อยหมด

มากฝรั่ง n chewing gum
คำอธิบาย: ของเคี้ยวเล่นอย่างหนึ่งทำจากยางไม้ชนิดหนึ่งปรุงให้มีกลิ่นและรสต่างๆ เมื่อเคี้ยวจะยืดหยุ่นคล้ายยาง
หน่วยนับ: แท่ง, เม็ด, แผ่น, กล่อง
ตัวอย่างประโยค: ตัวเขาซื้อหนังสือดาราเล่มหนึ่ง ซื้อหมากฝรั่งและขนมให้แม่หนูแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรเจ้าหล่อนอีก

มากรุก n chess
คำอธิบาย: การเล่นชนิดหนึ่ง เดินบนกระดานสี่เหลี่ยมมี 64 ตาซึ่งเรียกว่า กระดานหมากรุก
หน่วยนับ: กระดาน
ตัวอย่างประโยค: กีฬาในร่มที่ครูชื่นชอบมากเป็นพิเศษอีก 2 อย่างก็คือบิดเลียดและหมากรุกไทย

มากสง n ripe areca-nut
คำอธิบาย: หมากที่แก่จัด
หน่วยนับ: ผล, ทะลาย
ความหมายเหมือนกับ: หมากสุก
คำตรงข้าม: หมากดิบ
ตัวอย่างประโยค: พวกเราต่างก็มีญาติผู้ใหญ่กินหมากอยู่เรารู้ว่าหมากสงคือหมากที่แก่จัดใช้กินแทนหมากดิบได้

มากสุก n ripe areca-nut
หน่วยนับ: ผล, ทะลาย
ความหมายเหมือนกับ: หมากสง
คำตรงข้าม: หมากดิบ
ตัวอย่างประโยค: แสงอาทิตย์ยามเย็นสาดกระทบเห็นเป็นสีคล้ายหมากสุก

มากฮอส n draught
คำอธิบาย: การเล่นชนิดหนึ่ง เล่นบนกระดานสี่เหลี่ยมคล้ายกระดานหมากรุก เดินหมากตามตาทแยง
หน่วยนับ: กระดาน
ตัวอย่างประโยค: พ่อมักใช้เวลาว่างในการเล่นหมากฮอสกับเพื่อนๆ

เดินหมาก v move
ความหมายเหมือนกับ: วางแผน
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินหมากเกมนี้อย่างรอบคอบ

โดยมาก adv mostly
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนมาก
ตัวอย่างประโยค: คนภาคอีสานโดยมากเป็นพยาธิในตับ

ตัวหารร่วมมาก n highest common factor, H.C.F.
คำอธิบาย: จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ห.ร.ม.
ตัวอย่างประโยค: ครูยกตัวอย่างการหาตัวหารร่วมมากของตัวเลข 2 ตัว ให้นักเรียนฟัง

ตาหมากรุก adj chequered
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุกมีสีสลับกัน
ตัวอย่างประโยค: เขาออกแบบพื้นห้องโถงเป็นลายตาหมากรุก

ตัวหารร่วมมาก n highest common factor, H.C.F.
คำอธิบาย: จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ห.ร.ม.
ตัวอย่างประโยค: ครูยกตัวอย่างการหาตัวหารร่วมมากของตัวเลข 2 ตัว ให้นักเรียนฟัง

รู้มาก v take advantage of
ความหมายเหมือนกับ: เอาเปรียบ

ประติมาก n sculptor
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักปั้น
ตัวอย่างประโยค: ประติมากรคนนี้มีชื่อเสียงมากในยุโรป

ประติมากรรม n sculpture
คำอธิบาย: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิมากรรม , การแกะสลัก
ตัวอย่างประโยค: ประติมากรรมชิ้นนี้ได้รับการยอมรับจากศิลปินทั่วโลก

ปฏิมาก n image
คำอธิบาย: รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป
ความหมายเหมือนกับ: พุทธปฏิมา , พุทธปฏิมากร , พระพุทธรูป
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธชินสีห์นี้เป็นพระพุทธปฏิมากรดีล้ำเลิศประกอบด้วยพุทธลักษณะอันประเสริฐ

เชี่ยนหมาก n receptacle for betel
คำอธิบาย: ภาชนะสำหรับใส่เครื่องหมากพลู
หน่วยนับ: ใบ, สำรับ
ความหมายเหมือนกับ: เชี่ยน
ตัวอย่างประโยค: เชี่ยนหมากจะวางไว้อยู่ใกล้ๆ คุณยายเสมอไม่ค่อยห่างตัว

กระดานหมากรุก n chessboard
หน่วยนับ: กระดาน
ตัวอย่างประโยค: กระดานหมากรุกมี 64 ตา

ขบวนขันหมาก n procession of the groom´s parents
หน่วยนับ: ขบวน
ตัวอย่างประโยค: ขบวนขันหมากตั้งแถวตั้งแต่ปากซอยบ้านของเจ้าสาว

ของเลื่อนเตือนขันหมาก n savoury
คำอธิบาย: สำรับคาวหวานเนื่องในการแต่งงาน ซึ่งฝ่ายเจ้าสาวนำไปให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเพื่อเตือนบอกให้ทราบว่าทางบ้านเจ้าสาว เตรียมพร้อมที่จะรับขันหมากได้แล้ว

ต้นหมาก n betel palm
ตัวอย่างประโยค: ถ้าไม่มีไม้ไผ่ เขาก็ใช้ต้นหมากมาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆ แทนไม้ไผ่ก็ได้

ต้นหมากรากไม้ n tree
ความหมายเหมือนกับ: พืชพันธุ์
ตัวอย่างประโยค: อาณาบริเวณบ้านเขาเต็มไปด้วยต้นหมากรากไม้หลายชนิด

เมฆมาก n cloudy
ความหมายเหมือนกับ: เมฆคลุ้ม

ช่างรับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป

ช่างรับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป

เป็นอย่างมาก adv very much
ความหมายเหมือนกับ: เป็นอย่างยิ่ง
ตัวอย่างประโยค: หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับข่าวดังกล่าวเป็นอย่างมาก

หารร่วมมาก n greatest common factor
คำอธิบาย: จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี เช่น 7 เป็นตัวหารร่วมมากของ 14 และ 35
ความหมายเหมือนกับ: ตัวหารร่วมมาก , ห.ร.ม
คำตรงข้าม: คูณร่วมน้อย
ตัวอย่างประโยค: คุณครูกำลังสอนนักเรียนคิดเลขแบบหารร่วมมาก

จำนวนมาก n a great number of
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย
คำตรงข้าม: จำนวนน้อย
ตัวอย่างประโยค: บริษัทต่างๆ ต้องการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานคอมพิวเตอร์ไทยเป็นจำนวนมาก

เสียงข้างมาก n majority
ความหมายเหมือนกับ: เสียงส่วนมาก
คำตรงข้าม: เสียงข้างน้อย , เสียงส่วนน้อย
ตัวอย่างประโยค: ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคพลังธรรมสามารถกุมเสียงข้างมากในสภากทม. ได้แบบเบ็ดเสร็จ

ช่างรับเหมาก่อสร้าง n contractor
คำอธิบาย: ผู้ที่รับสร้างสิ่งก่อสร้างโดยคิดค่าจ้างและค่าวัสดุทั้งหมดเป็นจำนวนรวมหรือแล้วแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: เขาว่าจ้างให้ช่างรับเหมาก่อสร้างมาตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน เพราะต้องการจะต่อเติมเป็นสตูดิโอวาดรูป

เป็นอย่างมาก adv very much
ความหมายเหมือนกับ: เป็นอย่างยิ่ง
ตัวอย่างประโยค: หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับข่าวดังกล่าวเป็นอย่างมาก

อายุมาก adj old
ความหมายเหมือนกับ: แก่

นานมาก adv quite long (time)

แก่มาก adv very (old)

เร็วมาก adv very fast
ความหมายเหมือนกับ: รีบด่วน
คำตรงข้าม: ช้า , เอื่อย

ทำงานมาก v work hard
คำตรงข้าม: ทำงานน้อย

ไม่มาก adv little
คำตรงข้าม: มาก

โดยส่วนมาก adv mainly

ร้อนมาก v have a high fever
คำตรงข้าม: เย็นเจี๊ยบ

สำคัญมาก v be important
ความหมายเหมือนกับ: สำคัญยิ่ง

สำคัญมาก adj important
ความหมายเหมือนกับ: สำคัญยิ่ง

หนามาก adj very thick
คำตรงข้าม: บาง

หิวมาก v be very hungry

ชอบมาก v be crazy about
ความหมายเหมือนกับ: คลั่งไคล้

โกรธมาก v rage
ความหมายเหมือนกับ: โมโห , ขุ่นเคือง

ไกลมาก adj remote

ชำนาญมาก v master

ความมากมาย n fertility
ความหมายเหมือนกับ: ความบริบูรณ์ , ความสมบูรณ์
คำตรงข้าม: ความขาดแคลน

ใกล้มาก adv very near
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้แค่เอื้อม , ใกล้นิดเดียว
คำตรงข้าม: ไกลมาก , เกินเอื้อม , ไกลเกินเอื้อม

รุนแรงมาก adv badly
ความหมายเหมือนกับ: ร้ายแรงมาก , แย่มาก

ร้ายแรงมาก adv badly
ความหมายเหมือนกับ: รุนแรงมาก , แย่มาก

แย่มาก adv badly
ความหมายเหมือนกับ: รุนแรงมาก , ร้ายแรงมาก

รุนแรงมาก adv severely
ความหมายเหมือนกับ: ร้ายแรงมาก , แย่มาก

ร้ายแรงมาก adv severely
ความหมายเหมือนกับ: รุนแรงมาก , แย่มาก

แย่มาก adv severely
ความหมายเหมือนกับ: รุนแรงมาก , ร้ายแรงมาก

โง่มาก v be foolish
ความหมายเหมือนกับ: โง่ , งี่เง่า
คำตรงข้าม: ฉลาด , หลักแหลม

จนมาก v be penniless
ความหมายเหมือนกับ: อัตคัด , ขัดสน , ยากแค้น , ยากจน , อดอยาก , ไม่มีจะกิน
คำตรงข้าม: ร่ำรวย , มั่งคั่ง , มั่งมี , อุดมสมบูรณ์

มากทัน n monkey apple
ความหมายเหมือนกับ: กะทัน , ทัน , ต้นพุทรา

ดำมาก adj extremely black
ความหมายเหมือนกับ: ดำสนิท , มืด

มืดมาก v darkened
ความหมายเหมือนกับ: มืดสนิท
คำตรงข้าม: สว่าง

แรงมาก adv wildly
ความหมายเหมือนกับ: มาก , หนัก

โกรธมาก v be angry
ความหมายเหมือนกับ: พลุ่งพล่าน , เดือดดาล , โกรธเกรี้ยว , เกรี้ยวกราด , ฉุนเฉียว , กราดเกรี้ยว , บันดาลโทสะ , กริ้ว , ฉุน

โกรธมาก v be furious
ความหมายเหมือนกับ: พลุ่งพล่าน , ดาลเดือด , เดือดแค้น , พิโรธ , โทสะ , โกรธเคือง , เดือด , ฉุนเฉียว , โกรธเกรี้ยว , เกรี้ยวกราด

ตะบันหมาก n metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing

มาก n dominoes
ความหมายเหมือนกับ: ไพ่ต่อแต้ม

เร็วมาก adv quickly
ความหมายเหมือนกับ: เร็ว

ถูกมาก adj cheap

สั้นมาก adv very short

มากม่วน n peach

นานมาก adv for a long time
ความหมายเหมือนกับ: นมนาน
คำตรงข้าม: เร็ว , ไว

นานมาก adv for a long time
ความหมายเหมือนกับ: นมนาน , นาน

นานมาก v be agelong
ความหมายเหมือนกับ: นมนาน
คำตรงข้าม: ไว

นานมาก adv for a long time
คำตรงข้าม: ไว , เร็ว

น้อยมาก v be small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กน้อย , หน่อยเดียว
คำตรงข้าม: มาก

เล็กมาก adj small
ความหมายเหมือนกับ: หน่อยเดียว
คำตรงข้าม: มาก

ปฏิมากรรม n sculpture
ความหมายเหมือนกับ: การแกะสลัก

เลวมาก v wicked
ความหมายเหมือนกับ: เลวทราม , เลวร้าย , ดุร้าย , ชั่ว , ชั่วช้า , โหดเหี้ยม , ทราม , ต่ำช้า , ร้าย

ชานหมาก n bagasse
ความหมายเหมือนกับ: ชานอ้อย

เต็มมาก v overfill
ความหมายเหมือนกับ: เต็ม , แน่น

น้อยมาก adj trivial
ความหมายเหมือนกับ: นิดหน่อย , เล็กน้อย
คำตรงข้าม: มาก

มากร่ำ adv always

มากข่วง n Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกำจัด , มะข่วง

เก่ามาก adj older
ความหมายเหมือนกับ: เก่าแก่ , คร่ำคร่า
คำตรงข้าม: ทันสมัย , นำสมัย

ความมักมาก n greed
ความหมายเหมือนกับ: ความโลภ , ความเห็นแก่ได้

มีมาก v abound
ความหมายเหมือนกับ: ดาดาษ , ดาษ , ดาษดา , เกลื่อนกลาด , มีทั่วไป

มีมาก v be plentiful
ความหมายเหมือนกับ: ดก , ถมเถ , เกลื่อนกลาด

ดึก ดึกมาก n late night
ความหมายเหมือนกับ: ดึกดื่น

ดื่มมาก v drink heavily

ออกดอก (หมาก v blossom
ความหมายเหมือนกับ: มะพร้าว) , ออกจั่น

ถี่มาก adv quickly

ภาวะข้าวยาหมากแพง n famine
ความหมายเหมือนกับ: ความอดอยาก , ความขาดแคลน

เมามาก v be very drunk
ความหมายเหมือนกับ: เมาแอ๋ , เมาหยำเป , เมาหัวราน้ำ

ร้ายมาก adj awful

ร้ายมาก v be awful
ความหมายเหมือนกับ: ร้ายกาจ

เบามาก adv lightly
ความหมายเหมือนกับ: โหวงเหวง

เบามาก adv lightly
ความหมายเหมือนกับ: โหวง

อย่างมากมายมหาศาล adv largely

ใหม่มาก adj brand-new
ความหมายเหมือนกับ: ใหม่เอี่ยม
คำตรงข้าม: เก่า

ใหม่มาก adj brand-new
ความหมายเหมือนกับ: ใหม่เอี่ยม
คำตรงข้าม: เก่า

ขี้เกียจมาก adj lazy
ความหมายเหมือนกับ: สันหลังยาว
คำตรงข้าม: ขยันขันแข็ง

ความมักมาก n greed
ความหมายเหมือนกับ: ความละโมบ , ความอยากได้
คำตรงข้าม: ความมักน้อย

นานมาก adv long time
คำตรงข้าม: ชั่วครู่ , แป๊บเดียว

ดึกมาก n very late at night
ความหมายเหมือนกับ: ดื่นดึก , ดึก
คำตรงข้าม: เช้ามาก

ดีใจมาก v be glad
ความหมายเหมือนกับ: ยินดี , ชอบใจ , ปลาบปลื้มใจ , ดีอกดีใจ
คำตรงข้าม: ไม่พอใจ

ใหญ่มาก adj grand
ความหมายเหมือนกับ: เบ้อเริ่ม , จัมโบ้
คำตรงข้าม: เล็ก , น้อย

เล็กมาก adj tiny
ความหมายเหมือนกับ: เล็ก , กระจิดริด
คำตรงข้าม: ใหญ่ , โต

เล็กมาก adj midget
ความหมายเหมือนกับ: กระจิริด , กระจ้อยร่อย , เล็กกระจิดริด
คำตรงข้าม: ใหญ่ , โต , ใหญ่โต , มโหฬาร

มักมากในกาม adj lustful
ความหมายเหมือนกับ: บ้าตัณหา , มักมากในกามคุณ , เซ็กส์จัด , กลัดมัน

มักมากในกามคุณ adj lustful
ความหมายเหมือนกับ: บ้าตัณหา , มักมากในกาม , เซ็กส์จัด , กลัดมัน

ไกลมาก adv far away

มักมากในกาม adj lustful
ความหมายเหมือนกับ: บ้าตัณหา , มักมากในกามคุณ , เซ็กส์จัด , กลัดมัน

มักมากในกามคุณ adj lustful
ความหมายเหมือนกับ: บ้าตัณหา , มักมากในกาม , เซ็กส์จัด , กลัดมัน

เห็นมากับตา v see with one´s own eyes

อย่างมากมายมหาศาล adv largely

ด่วนมาก adv most urgentlyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top