มาก

ภาษาอังกฤษ


adv abundantly
คำอธิบาย: มีปริมาณ สภาพ หรือการกระทำในระดับสูง
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย , มากหลาย , เด , ถม , อนันต์ , เยอะ , เยอะแยะ
คำที่เกี่ยวข้อง: plentifully , profusely
คำตรงข้าม: น้อย
ตัวอย่างประโยค: สัตว์และมนุษย์ไม่มีอะไรแตกต่างกันมาก
adv very much
คำอธิบาย: มีปริมาณสูง
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย , หลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: much , many , a lot of , a lot , very
คำตรงข้าม: น้อย
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก