มันสมอง

ภาษาอังกฤษ


n brain
คำอธิบาย: เรียกส่วนที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ มีลักษณะนุ่มๆ หยุ่นๆ เป็นลูกคลื่น เป็นที่รวมประสาทให้เกิดความรู้สึก
หน่วยนับ: ก้อน, สมอง
ความหมายเหมือนกับ: .
ตัวอย่างประโยค: เธอเคยกินมันสมองของลิงอย่างที่เขานิยมกินกันหรือยัง
n wisdom
คำอธิบาย: สติปัญญาหรือความนึกคิด
ความหมายเหมือนกับ: หัวสมอง
คำที่เกี่ยวข้อง: intelligence , intellect , brains
ตัวอย่างประโยค: เราไม่เคยได้พึ่งมันสมองของเพื่อนคนนี้เลย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top