มันซูรัน

ภาษาอังกฤษ


det Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne
ความหมายเหมือนกับ: ต้นบุก , เบือ , เบีย , บุกคางคก
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of plant
n Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne
ความหมายเหมือนกับ: ต้นบุก , เบือ , เบีย , บุกคางคก
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of plant


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top