มักจะ

ภาษาอังกฤษ


adv often
คำที่เกี่ยวข้อง: frequently
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่มักจะกระตุ้นให้เด็กชายคล่องแคล่วว่องไว เอะอะตึงตัง แต่จะสอนลูกสาวให้เงียบๆ