มอบให้

ภาษาอังกฤษ


v give
คำอธิบาย: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ให้ , สละให้ , ส่งให้ , ส่งมอบ , ยกให้ , มอบให้
คำที่เกี่ยวข้อง: bestow , grant , hand out
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้านำหนังสือจำนวน 5,000 เล่มมามอบให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน