มอบหมายให้

ภาษาอังกฤษ


v assign
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , มอบหมายงาน , มอบหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: commit , entrust