มอบหมายงาน

ภาษาอังกฤษ


v assign
คำที่เกี่ยวข้อง: allocate , allot
v assign
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , มอบหมายให้ , มอบหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: commit , entrust