มอบหมาย

ภาษาอังกฤษ


v assign
คำอธิบาย: สั่งเสียให้หรือกำหนดให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , มอบหมายให้ , มอบหมายงาน , มอบหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: commit , entrust
ตัวอย่างประโยค: พ่อมอบหมายให้พี่ชายคนโตดูแลกิจการส่งออกทั้งหมด