มอบหมาย

ภาษาอังกฤษ


v assign
คำอธิบาย: สั่งเสียให้หรือกำหนดให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , มอบหมายให้ , มอบหมายงาน , มอบหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: commit , entrust
ตัวอย่างประโยค: พ่อมอบหมายให้พี่ชายคนโตดูแลกิจการส่งออกทั้งหมด

คำที่มี "มอบหมาย" ในคำ


มอบหมายงาน v assign

มอบหมายให้ v assign
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , มอบหมายงาน , มอบหน้าที่

มอบหมายงาน v assign
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , มอบหมายให้ , มอบหน้าที่

รับมอบหมาย v accept an assignment
ตัวอย่างประโยค: กองทัพได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหัวหอกในการจัดที่ทำกินให้ราษฎร

การมอบหมาย n assignation
คำอธิบาย: การกำหนดให้
ความหมายเหมือนกับ: การมอบ , การมอบอำนาจ , การมอบฉันทะ
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับการมอบหมายให้จัดการเรื่องการเงินของบริษัทแทนผู้จัดการการเงินค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top