มอบหน้าที่

ภาษาอังกฤษ


v assign
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , มอบหมายให้ , มอบหมายงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: commit , entrust


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top