มอบตัว

ภาษาอังกฤษ


v surrender oneself
คำอธิบาย: ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุม
คำที่เกี่ยวข้อง: give oneself up , hand (someone) over
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจกดดันให้ผู้ต้องสงสัยมอบตัว