มอบ

ภาษาอังกฤษ


v fasten
คำอธิบาย: ทำให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปากกระทง
คำที่เกี่ยวข้อง: smoothen
ตัวอย่างประโยค: ฉันกับน้องช่วยกันมอบปากกระทงให้ดูเรียบร้อยสวยงาม
v give
คำอธิบาย: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ความหมายเหมือนกับ: ให้ , ส่งให้ , ส่งมอบ , ยกให้ , มอบให้
คำที่เกี่ยวข้อง: bestow , grant , hand out
ตัวอย่างประโยค: นักโบราณคดีได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งมีมากมายมหาศาลให้กับทางราชการ
n muzzle
คำอธิบาย: เครื่องสานสำหรับสวมปากม้าปากวัว
ตัวอย่างประโยค: พ่อสวมมอบที่ปากวัวไม่ให้มันเล็มต้นอ่อนของข้าวโพดในไร่ได้