มองไม่เห็น

ภาษาอังกฤษ


v fail to see
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: be unseen
คำตรงข้าม: มองเห็น , เห็น
ตัวอย่างประโยค: สายตาของคนชราเริ่มมัว มองไม่เห็น หูไม่ค่อยได้ยิน ลิ้นไม่ค่อยได้รส


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top