มหึมา

ภาษาอังกฤษ


adj gigantic
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่โต , ยิ่งใหญ่ , มโหฬาร , ใหญ่โตมโหฬาร
คำที่เกี่ยวข้อง: enormous , huge , immense , great
คำตรงข้าม: กระจิดริด , เล็ก
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันที่ทันสมัย ประกอบด้วยถังมหึมาและหอสูงจำนวนมาก เชื่อมถึงกันโดยท่อเหล็ก