มรดก

ภาษาอังกฤษ


n heritage
คำอธิบาย: ทรัพย์สินของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาท
คำที่เกี่ยวข้อง: inheritance , legacy , bequest , estate
ตัวอย่างประโยค: คุณยายยกมรดกทั้งหมดให้แก่ลูกสาวคนเล็ก