มรณะ

ภาษาอังกฤษ


adj dying
คำอธิบาย: เกี่ยวกับความตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: deceased , dead , funereal (e.g. atmosphere)
ตัวอย่างประโยค: ญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึก ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว
v die
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , วายชนม์ , มรณา , วางวาย , สิ้นบุญ , ล่วงลับ , เสีย
คำที่เกี่ยวข้อง: pass away
คำตรงข้าม: ชาตะ
ตัวอย่างประโยค: นายเก่าของผม เดี๋ยวนี้มรณะเสียแล้ว