มรณภาพ

ภาษาอังกฤษ


v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย (ใช้กับพระสงฆ์)
คำที่เกี่ยวข้อง: die
คำตรงข้าม: เกิด , ชาตะ
ตัวอย่างประโยค: ชาวพุทธมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่มรณภาพทั้งผ้าเหลือง จะไปเกิดเป็นพระภูมิเจ้าที่